"Et Kurs om Kjærlighet"

"Et Kurs om Kjærlighet" er delt i tre deler; Kurset + Redegjørelsene + Dialogene.

 

Nordens Lys har samme intensjon som bokens, nemlig å vise en vei som vil gjøre flere mennesker i stand til å finne sin egen indre stemme.

 

Sammen vil vi lese utdrag fra forrige måneds lekse (det legges opp til at alle studenter leser et kapittel før vi treffes påfølgende måned), dele/reflektere over teksten og hva den gjør med oss.

 

  • Første mandag i måneden klokken 10:30-12:30.

 

Kapitlene som tas opp til refleksjon bekjentgjøres i arrangement på vår Facebook-side.​

"Spiritual Physics"

"Et Kurs om Kjærlighet" er delt i tre deler; Kurset + Redegjørelsene + Dialogene.

 

Nordens Lys har samme intensjon som bokens, nemlig å vise en vei som vil gjøre flere mennesker i stand til å finne sin egen indre stemme.

 

Sammen vil vi lese utdrag fra forrige måneds lekse (det legges opp til at alle studenter leser et kapittel før vi treffes påfølgende måned), dele/reflektere over teksten og hva den gjør med oss.

 

  • Vi tar en foreløpig pause i denne lesesirkelen.

 

Kapitlene som tas opp til refleksjon bekjentgjøres i arrangement på vår Facebook-side.​

  •  Bøkene er til salgs hos Nordens Lys, og kan også bestilles på Solens Forlag.

  • "Et Kurs om Kjærlighet"  kr 479,-

  • "Spiritual Physics"  kr 210,-

  • Kostnaden for lesesirkelens møter er kr 50,- pr. gang, og du betaler ved fremmøte de mandagene du velger å delta.

  • Det vil være mulig å slutte seg til gruppen til enhver tid, selv om du ikke har lest noe i bøkene.

  • Lurer du på noe, så send e-post til Liv eller SMS til vår mobil 915 10 172

 

Du finner oss her:

 

Artillerigården, Smedjegaten 88  

1632 Gamle Fredrikstad 

Mob. 90647550 / 47687055

E-post 

Org. nr. 917 557 527

Følg oss på Facebook og Instagram

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon