Kirsti Anita Olsen

Kirsti Anita har 3-årig utdanning som pranaterapeut  fra Damanhurs skole for spirituelle healere.

 

Hun har første grad av reiki, samt ulike kurs i klarsyn, kanalisering, meditasjon, healing og selvhealing. I løpet av 2019 er hun også ferdig utdannet terapeut i TARA- metoden.

 

Kirsti Anita er opprinnelig utdannet adjunkt og har i mange år undervist i grunnskolen. Deriblant barn med spesielle behov og lærevansker som autisme og Downs syndrom.

 

I 2007 ble hun rammet av sykdom som gjorde at livet forandret seg og hun ikke kunne virke som lærer, og hun har siden søkt etter «metoder» for å bli frisk og komme tilbake til arbeidslivet. 

 

Dette førte henne blant annet til Damanhur der hun ble kjent med healerutdanningen og deres syns på helhetlig helse.

Prana-terapi blir i Damanhur brukt som basis i forebyggende helsearbeid.

God helse handler ikke bare om den fysiske kroppens tilstand. Like viktig er det at det er balanse mellom kropp,  psyke, emosjoner, samt den sosiale og åndelige delen av mennesket.

Kirsti tilbyr:

Du finner oss her:

 

Artillerigården, Smedjegaten 88  

1632 Gamle Fredrikstad 

Mob. 90647550 / 47687055

E-post 

Org. nr. 917 557 527

Følg oss på Facebook og Instagram

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon