Enhetsterapi

Enhetsterapi er en ny behandlingsform, utviklet av den norske legen Audun Myskja (f.1953), som bygger på en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk vitenskap og utvalgte elementer i komplementære metoder.

 

Metoden legger vekt på å utvikle effektive symptomlindrende teknikker, samtidig som enhetsterapeuter arbeider med å finne årsaken til plager og problemer. Enhetsterapi er betegnelsen på en helhetlig forståelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen. 

Man kan betrakte enhetsterapi som en medisinsk filosofi, et menneskesyn, en diagnostisk tilnærming og et sett virksomme behandlingsteknikker, knyttet til en intensiv egenutviklingsprosess. Enhetsterapi er summen av over tretti års erfaring med integrert medisin – en syntese av det beste i medisinsk metode og komplementære terapier.

Enhetsterapi kan være til hjelp ved mange forskjellige plager og forstyrrelser. Ved ubalanse i kroppens kan ulike symptomer med forskjellig uttrykk oppstå. Enhetsterapeuter søker å gjøre bruk av naturlige lover for å styrke helbredelsesprosesser på de mange nivåer mennesket består av, og gjenskape enhet. Et symptom eller en plage fører til at vår opplevelse av enhet blir brutt, enten det er et rusk i øyet eller en alvorlig sykdom.

 

Les mer om Enhetsterapi.

Du finner oss her:

 

Artillerigården, Smedjegaten 88  

1632 Gamle Fredrikstad 

Mob. 90647550 / 47687055

E-post 

Org. nr. 917 557 527

Følg oss på Facebook og Instagram

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon