De Nye Energiene

De Nye Energiene er en energibalanserende behandlingsform hvor to og to punkter på kroppens meridiansystem berøres varsomt, og påvirker deg både fysisk, psykisk og åndelig.

 

Dette er en «intelligent» energi, som kan fjerne blokkeringer og tilføre energi på den måten som er best for det enkelte menneske. 

 

Metoden består av flere ”nivåer” i behandlingsopplegget, hvor Basisbehandlingen er den første, og gir grunnlag for påfølgende ”nivåer”; De Høyere Energiene, Organbalansering og Tilbake til ditt eget Hjerte.

 

Alle mennesker og dyr har nytte av behandlingen, som er både forebyggende og behandlende. 

 

Menneskeheten, Jorden og hele Universet opplever nå en helt ny og omfattende frekvensheving og endring. Dette skjer via meridianer (energilinjer) hos alt levende på jorden og i det intergalaktiske.

 

Dette er en form for kommunikasjonslinjer som formidler informasjon og energi mellom himmel og jord. Frekvenshevingen kan gi utslag i sterke påvirkninger på mange nivåer hos både mennesker og dyr, og kan være årsak til varierende former for symptomer. 

 

Les mer om De Nye Energiene.

Du finner oss her:

 

Artillerigården, Smedjegaten 88  

1632 Gamle Fredrikstad 

Mob. 90647550 / 47687055

E-post 

Org. nr. 917 557 527

Følg oss på Facebook og Instagram

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon