Climate Change & Consciousness

- Our Legacy for the Earth -

på Findhorn i Skottland 20. - 26. april 2019

Circle logo.jpg

Direkteoverføring av deler av klimakonferansen 20. - 26. april 2019 hos Nordens Lys

Klimaendring & Bevissthet

- Vår arv for jorden -

Formål og intensjon:

Denne konferansen vil være en samarbeidende og deltakende undersøkelse i hvordan vi kan legge opp til en bærekraftig framtid

fra det som allerede er en radikalt endret planet - Jorden.

Vi har reist til denne "nye" planeten på en boost av karbondioksid. En ny planet trenger nye måter å leve på.

Denne konferansen vil samle eminente forskere, bærere av visdom, forretningsfolk, aktivister, kunstnere, entreprenører, unge mennesker og andre for å se for seg hvordan vi kan bebo vår felles fremtid. Konferansen vil være internasjonal, på tvers av generasjoner og disipliner.

Dette er prinsippet "the big tent/det store teltet", lånt fra politikken hvor diverse synspunkter, bakgrunn og interesser (voices in the room/rommets stemmer) samles for å skape engasjement og dialog.

Gjennom tilstedeværelse, samt interaktive og eksperimentelle virkemidler, vil deltakerne få tilgang til intuitive, intelligente og innovative innsikter i hvordan vi skal møte kravene til den nye verden. Hvert individ vil bli invitert til å påberope seg "sin arv for jorden". Våre kombinerte roller og engasjement vil representere et globalt forvaltningsoppdrag. Hver og en vil bli en del av denne kjærlighetshistorien.

Deltakerne vil samarbeide for å utforske:
 • Forskningen og sannheten om klimaforandring i et språk vi alle kan forstå

 • Måter vi kan legemliggjøre vår lengsel etter å kobles til Jorden og høre hennes stemme

 • Hvordan vi kan bygge og gjenoppbygge samfunn som funksjonelle enheter

 • Politisk, rettslig og sosial aktivisme, og nettverk for sosiale endringer

 • Hvordan pleier vi barn og støtter ungdom for å gjenopprette vårt miljø

 • Jordforbedring, økologisk matproduksjon og samfunnsskalert landbruk

 • Alternative energikilder og tilpassede teknologier

 • Biologisk mangfold og verdsetting av egenverdien til alle arter

 • Rasisme, kvinnehat og kjønnsperspektiv – hvordan dette utdypes i miljøkrisen

 • Midlertidige og tradisjonelle ressurser for å adressere traume fra klimaendringer

 • Hva vi kan lære fra urfolk kulturer, aktivister og bærere av visdom

 • Helsevesen og avgiftning fra miljøforurensing og toksiner

 • Hvordan generere inspirasjon til et grasrotopprør for å gjenvinne vår fremtid

Tre tråder som vil være viktige under hele konferansen:
 • VEKKE: Se sannheten om klimaendringer.

 • FEIRE: Bruke kunsten til å uttrykke vår kjærlighet til Jorden og alt liv.

 • HANDLE: Utvikle vår respons, lokalt og globalt.

Vi vil koble oss opp til denne viktige konferansen på de nedenfor angitte tidspunkt. På denne måten kan du ta del i en bevisstgjøring av klimaendringenes konsekvenser for Jorden, vår fremtidige livsutfoldelse på jorden, samt gi mulighet til samskaping for et bedre miljø; vår arv til fremtidige generasjoner.

 

22. april kl 10-17 

Dagens tema: Awakening to Consciousness

Charles Eisenstein is an extremely popular philosopher, author and internationally renowned speaker and program facilitator.

Angaangaq Angakkorsuaqis an Eskimo-Kalaallit Elder from far North Greenland.

 

23. april kl 10-14.30

Dagens tema:Listening to the Future

Xiuhtezcatl Martinez is a 18 year old indigenous climate activist who has spoken at the Rio + 20 Summit and the UN.

 

24. april kl 10-14.30

Dagens tema: Taking Response-Ability

Jonathon Porritt CBE is founder and Director of Forum for the Future, the UK’s leading sustainable development charity.

Du finner oss her:

 

Artillerigården, Smedjegaten 88  

1632 Gamle Fredrikstad 

Mob. 90647550 / 47687055

E-post 

Org. nr. 917 557 527

Følg oss på Facebook og Instagram

 • Facebook Social Ikon
 • Instagram Social Ikon