"Healing may not be so much about getting better, as about letting go of everything that isn’t you - all of the expectations, all of the beliefs - and becoming who you are."

- Rachel Naomi Remen -

Våre behandlinger

De Nye Energiene er en energibalanserende behandlingsform hvor to og to punkter på kroppens meridiansystem berøres varsomt, og påvirker deg både fysisk, psykisk og åndelig.

 

Dette er en «intelligent» energi, som kan fjerne blokkeringer og tilføre energi på den måten som er best for det enkelte menneske. 

Enhetsterapi er en behandlingsform som bygger på en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk vitenskap og utvalgte elementer i komplementære metoder.

 

Metoden legger vekt på å utvikle effektive symptomlindrende teknikker, samtidig som enhetsterapeuter arbeider med å finne årsaken til plager og problemer.

 

Massasje kan ha en mengde helsefremmende effekter på kropp og psyke, langt utover de mest kjente som reduksjon av muskelspenninger og relaterte plager.

 

Massasje kan øke leddmobilitet, øke blod- og lymfegjennomstrømning i muskulatur og bindevev og bidra til generell økt fysisk og psykisk avspenning og velvære.

EFT, Emotional Freedom Techniques, er en rask teknikk som kombinerer elementer fra eksponeringsterapi, kognitiv terapi, og somatisk stimulering av noen akupressurpunkter i ansikt, på brystet, og enkelte ganger på hendene.

Nakken er forbindelsesleddet mellom kroppen og hjernen.

 

En vel fungerende nakke er derfor avgjørende for energien i kroppen, evnen til å konsentrere seg, bevissthetsnivå og din trivsel. 

- For fysisk og psykisk sunnhet -

 

I damanhuriansk filosofi gjelder ikke healing bare som en måte å overvinne sykdom på; den hjelper også til å bli bevisst hvem vi er og til å ta ansvar for vårt eget velbefinnende.

Ved hjelp av soner i og på føttene kan ubalanser behandles. Sonene tilsvarer alle deler av kroppen og vi kan derfor behandle hele kroppen og via føttene og øret med alt fra hodepine, magesmerter og smerter i muskler og ledd.

TARA står for Tools for Awakening Resources and Awareness.

 

TARA-metoden er en syntese mellom den gamle, japanske energi-medisinen Jin Shin og moderne kunnskap om stress, sjokk og traumer.

NADA øreakupunktur er en behandling som er effektiv på flere områder.

Den forbedrer konsentrasjonen, evnen til å lytte, kommunisere og  hukommelsen.

Det er også gode resultater på angst og destruktive tanker samt god effekt ved alle typer avhengighet.

Å motta energibehandling setter i gang prosesser som kan ha ringvirkninger på det fysiske, psykiske, emosjonelle og åndelige planet. 

Når energibaner åpnes og energi kommer i bevegelse, kan dette gi seg utslag i at man etter de første behandlingene i noen tilfeller opplever midlertidig forverring av symptomer.

Du finner oss her:

 

Artillerigården, Smedjegaten 88  

1632 Gamle Fredrikstad 

Mob. 90647550 / 47687055

E-post 

Org. nr. 917 557 527

Følg oss på Facebook og Instagram

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon